Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla

Na osnovu člana 4. Odluke o uslovima, postupku, visini i kriterijima za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla, Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti Grada Tuzla, dana 24.02.2017. godine raspisala je Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla.

Prijava na Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzla za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzla.

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a zaključno sa 11.03.2017. godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Rezultati će biti objavljeni na zvaničnoj stranici grada www.grad.tuzla.ba.

Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti svaki radni dan u Službi za ekonomski razvoj i drušvene djelatnosti GradaTuzla, Odjeljenje za sport, kulturu i pitanja mladih ili putem telefona: 035 307 413; te slanjem pitanja na e-mail adresu: [email protected].

Svi nagrađeni sportisti na Izboru sportiste grada Tuzla za 2016. god trebaju da se prijave na ovaj konkurs gdje moraju priložiti i dobijenu Odluku i ostalu propratnu dokumentaciju.

*sa zahvalnošću pruzeto sa http:grad.tuzla.ba