OBAVJEŠTENJE-ČLANARINE!

Poštovani članovi kluba, 

molimo vas da članarine za 2018 godinu izmirite sa 15.01.2019. godine.

Redovno plaćanje članarine je jedan od načina kojim se pomaže klub kako bi imali redovne treninge na bazenu.

 

Više o članarinama u sekciji: Članarina

 

Unaprijed se zahvaljujemo!

 

UPRAVA