Zimsko računanje vremena i nedjeljni trening

Ljetno računanje vremena završava u nedjelju, 25. oktobra 2020. godine, pomjeranjem za jedan sat unazad, tako što će vrijeme u 3 sata biti računato kao 2 sata.zimsko vrijeme

Molimo roditelje plivača takmičara i same plivače takmičare da obrate pažnju kako bi na vrijeme došli na trening u nedjelju koji počinje od 8:00 sati.