KRAJ KONDICIONIH TRENINGA!

Danas, ponedjeljak 03.10.2019. godine, završavamo sa kondicionim (suhim) treninzima na Slanoj Banji.

Kondicioni (suhi) treninzi na Slanoj Banji su trajali od 19.08. do 30.09.2019. godine.

U narednom periodu izvodit će se samo treninzi na bazenu.