Treneri u školi plivanja

Rukovodilac škole plivanja:

Azur-BajrovicAzur Bajrović, prof. (bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima)

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

Treneri:

Muhamed, Smajlefendić, prof. Magistar sporta. Višestruki državni prvak, rekorder i reprezentativac. Kao trener reprezentacije BiH učestvovao na mnogim velikim plivačkim takmičenjima i bio višestruki državni prvak, rekorder.

Muhamed, Smajlefendić, prof. Magistar sporta. Višestruki državni prvak, rekorder i reprezentativac. Kao trener reprezentacije BiH učestvovao na svim velikim plivačkim takmičenjima.

Omer Delalić, prof. Magistar sporta. Kao trener reprezentacije BiH učestvovao na mnogim velikim plivačkim takmičenjima i bio višestruki državni prvak, rekorder.

Omer Delalić, prof. Magistar sporta. Kao trener reprezentacije BiH učestvovao na mnogim velikim plivačkim takmičenjima.

 
Azur Delalić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Azur Delalić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Benjamin Ibrahimagić, student medicine, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Benjamin Ibrahimagić, student medicine, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adnan Sarajlić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Adnan Sarajlić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Maid Sukanović, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Maid Sukanović, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Alija Šarić, bivši plivač kluba, dugogodišnji trener u školi plivanja. Kao plivač osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Alija Šarić, bivši plivač kluba, dugogodišnji trener u školi plivanja. Kao plivač osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

 

 

 

 

 

 

 

 

Belmin Karić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Belmin Karić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Andrej Simić, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Andrej Simić, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Ahmed Imamović, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Ahmed Imamović, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Vladimir Simić, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Vladimir Simić, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.