Treneri u školi plivanja

Rukovodilac škole plivanja:

Azur-BajrovicAzur Bajrović, prof. (bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima)

e-mail: [email protected]

 

 

 

 

Treneri:

Muhamed, Smajlefendić, prof. Magistar sporta. Višestruki državni prvak, rekorder i reprezentativac. Kao trener reprezentacije BiH učestvovao na mnogim velikim plivačkim takmičenjima i bio višestruki državni prvak, rekorder.

Muhamed, Smajlefendić, prof. Magistar sporta. Višestruki državni prvak, rekorder i reprezentativac. Kao trener reprezentacije BiH učestvovao na svim velikim plivačkim takmičenjima.

Omer Delalić, prof. Magistar sporta. Kao trener reprezentacije BiH učestvovao na mnogim velikim plivačkim takmičenjima i bio višestruki državni prvak, rekorder.

Omer Delalić, prof. Magistar sporta. Kao trener reprezentacije BiH učestvovao na mnogim velikim plivačkim takmičenjima.

Azur Guber, doktor medicine, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Azur Guber, doktor medicine, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Azur Delalić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Azur Delalić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Benjamin Ibrahimagić, student medicine, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Benjamin Ibrahimagić, student medicine, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Adnan Sarajlić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Adnan Sarajlić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Danijel Iličković, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Danijel Iličković, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Alija Šarić, bivši plivač kluba, dugogodišnji trener u školi plivanja. Kao plivač osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Alija Šarić, bivši plivač kluba, dugogodišnji trener u školi plivanja. Kao plivač osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belmin Karić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Belmin Karić, bivši plivač kluba, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

 

Andrej Simić, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Andrej Simić, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Ahmed Imamović, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Ahmed Imamović, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Osman Prcić, je legenda tuzlanskog i BiH plivanja, te plivački trener sa najdužim i najvećim iskustvom u BiH. Kao plivač i kao trener bio je višestruki državni prvak, rekorder i reprezentativac. Kao trener reprezentacije BiH učestvovao na mnogim velikim plivačkim takmičenjima. U toku trenerske karijere izveo je veliki broj plivača od mlađih kadeta do seniora koja koji bili državni prvaci, reprezentativci i olimpijski kandidati.  g. Prcić je i plivački sudija i sudio je na svim velikim takmičenjima u BiH.

Osman Prcić, je legenda tuzlanskog i BiH plivanja, te plivački trener sa najdužim i najvećim iskustvom u BiH. Kao plivač i kao trener bio je višestruki državni prvak, rekorder i reprezentativac. Kao trener reprezentacije BiH učestvovao na mnogim velikim plivačkim takmičenjima. U toku trenerske karijere izveo je veliki broj plivača od mlađih kadeta do seniora koja koji bili državni prvaci, reprezentativci i olimpijski kandidati.  g. Prcić je i plivački sudija i sudio je na svim velikim takmičenjima u BiH.

Maid Sukanović, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Maid Sukanović, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Vladimir Simić, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.

Vladimir Simić, bivši plivač kluba, državni prvak i reprezentativac, osvajač brojnih medalja na domaćim i međunarodnim takmičenjima.