Članarina

Informacija o članarini

Poštovani plivači i roditelji,

evo nekoliko osnovnih informacija o članarini u klubu:

  • Članarina se plaća za svih 12 mjeseci u godini. Plaćanje članarine (zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga) može biti obustavljeno najkraće na 6 mjeseci, za kraće od 6 mjeseci član je dužan platiti članarinu.
  • Članarinu za tekući mjesec je potrebno izmiriti najkasnije do 15.-og dana u mjesecu.
  • Od 1.1.2019. godine osnovna članarina iznosi 60 KM za sve kategorije plivača.
  • Dva i više članova iz iste porodice (braća i sestre) 50KM po članu.
  • Dva i više članova iz iste porodice (braća i sestre) u klubu i školi plivanja 50KM po članu.
  • Vlasnici državnog rekorda – dok rekord glasi na ime (25%).
  • Prvaci Bosne i Hercegovine u tri različite individualne discipline između dva državna prvenstva (25%).
  • Članarinu je moguće platiti na treningu ili uplatom na transakcijski račun kluba kod NLB Banke br. 1321000301240007.
  • Jednokratna godišnja uplata na žiro račun kluba (10% ukupnog godišnjeg iznosa, odnosno 650KM na nivou godine).
  • U slučaju podnošenja zahtjeva za ispisnicom, zadnja obračunata članarina je mjesec podnošenja zahtjeva.

Pravo na popust utvrđuje se na temelju ove odluke za svaki pojedinačni slučaj. 

Molimo vas da na vrijeme izmirujete svoje obaveze vezane za članarinu.

Preporučujemo izradu trajnog naloga u banci kojim bi se automatski izmirivale obaveze vezane za članarinu.