Rezultati 2018

U slijedećim linkovima možete pronaći rezultate sa takmičenja iz 2018. godine na kojima su učestvovali takmičari našeg kluba:

 1. 8. ”Aquana Swim 2018”, Banja Luka 03.02.2018.
 2. 1. ”Velež Kup 2018”, Sarajevo 10.02.2018.
 3. 10. ”Piccolo 100”, Sremska Mitrovica 18.02.2018.
 4. 7. ”Mladost Kup 2018”, Banja Luka 24.02.2018.
 5. 26. ”Ante Lambaša”, Beograd 03. i 04.03.2018.
 6. Zimsko prvenstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo 9.-11.03.2018.
 7. Susret reprezentacija BiH-Hr-Slo-Srb, Beograd 16.-17.03.2018.
 8. MPM ”11. april Grand Prix” i ”Plivko 2018”, Beograd 13.-15.04.2018.
 9. 43. MPM ”Pokal Mesta Ljubljana”, Ljubljana 19.-20.05.2018.
 10. MPM ”Šegrt Hlapić”, Slavonski Brod 26.05.2018.
 11. Ljetno državno prvenstvo Bosne i Hercegovine, Banja Luka 08.-10.06.2018.
 12. ”Vidovdanski kup 2018”, Kruševac 23.06.2018.
 13. 2. “ORKA-Arena Cup”, Mostar 30.06.2018.
 14. Međuklubsko takmičenje plivačkih klubova Tuzlanskog kantona, Tuzla 14.07.2018.
 15. 33. ”Harkanj Sprint”, Harkanj 08.09.2018.
 16. 9. MPM ”Plivaj srcem”, Banja Luka 6.10.2018.
 17. 22. ”Hullam” Kup, Pečuh 13.10.2018.
 18. 5. MPM ”Bosna Piccolo Cup”, Sarajevo 27.10.2018.
 19. 23. MPM ”Samir Ćirak-Ćiro”, Tuzla 10.11.2018.
 20. 4. MPM ”Mali delfini”, Banja Luka 24.11.2018.
 21. 7.”Božićni kup”, Mostar 8.12.2018.
 22. 21. Deda Mraz, Novi Sad 22.12.2018.
 23. 27. ”Sveti Nikola”, Niš 22.-23.12.2018.