Najava i propozicije 24. ”Samir Ćirak Ćiro”, 9.11.2019. Tuzla