ODLUKA O ZABRANI UPOTREBE PLIVAČKIH ODIJELA ZA DJECU

UO PS BIH je na 14. sjednici donio odluku o zabrani upotrebe plivačkih odijela za djecu (dječaci 12 godina i djevojčice 10 godina).