Odrađene zajedničke pripreme zmajeva i barakuda

Plivački klub ‘’Zmaj-Alpamm’’ i plivački klub ‘’Barakuda’’ iz Beograda organizovali su zajedničke mini pripreme plivača u Tuzli na bazenu hotela Tuzla. Oba kluba su jedni od najuspješnijih plivačkih klubova u svojim državama i organizatori največih plivačkih takmičenja (Ćiro i Ante Lambaša)  i ova saradnja će dodatno učvrstiti te pozicije.

 

Zajedničke pripreme su trajale 4 dana, od petka 9.11. do ponedjeljka 12.11.2018. godine, a održana su ukupno 4 plivačka treninga. Sa plivačima su radili trener P.K. ‘’Barakuda’’ Dejan Ilić i treneri P.K. ‘’Zmaj-Alpamm’’ Omer Delalić, Osman Prcić i Muhamed Smajlefendić.

 

U subotu 10.11.2018. godine oba kluba su nastupila na 23. Međunarodnom plivačkom mitingu ‘’Samir Ćirak-Ćiro’’ (Barakude sa 6 plivača: 3 plivačice i 3 plivača, a zmajevi sa 52 plivača: 16 djevojčica i 36 dječaka) i ostvarila odlične rezultate. Barakude su ostvarili ukupan napredak od 101%, a zmajevi 109%. U ekipnom plasmanu Barakude su zauzele 5. mjesto, a zmajevi 1. mjesto. Barakude su osvojile 23 medalje (5 zlatnih, 10 srebrnih i 8 bronzanih medalja) i 1 pehar: za pobjednicu memorijalne utrke (1). Zmajevi su osvojili 47 medalja (18 zlatnih, 16 srebrnih i 13 bronzanih medalja) i 6 pehara: za pobjednike memorijalne utrke (2), za najvrijedne rezultate (3) i za za ekipni plasman (1).

 

Zajedničkim pripremama kod plivača potičemo druženja sa vršnjacima, razvijamo i jačamo takmičarski i sportski duh sa ciljem postizanja večeg stepena fizičke spreme, a kod trenera razmjenu iskustava sa trenerima iz regiona.

 

Priprema sportiste je jedinstven proces u kome se sportista biološki, psihološki i socijalno usavršava sa ciljem da postigne svoj rezultatski maksimum i da se formira kao pozitivna ličnost (Vladimir Koprivica, Osnove sportskog treninga, 2002.).

Iako je priprema sportiste jedinstven zadatak i proces, među njima se mogu izdvojiti relativno samostalne cjeline upravo zbog svoje specifičnosti. Razni autori ih različito nazivaju, međutim, ono što bi svima bilo zajedničko bi bila podela na fizičku, tehničku, taktičku i psihološku pripremu. Tu se mogu ubaciti i teorijska priprema, vaspitna, moralna, intelektualna itd. Svakako, na kraju treba dodati i integralnu pripremu koja je slobodno možemo reći i najvažnija (jer sportista tada treba da uklopi sve što je razvijao do tada – brzinu, snagu, izdržljivost, tehniku, taktiku itd. kroz integralnu pripremu).

 

U narednom periodu naš klub će nastaviti dobru saradnju sa P.K. ‘’Barakuda’’, a naši plivači će obaviti još jedne mini pripreme u Beogradu (o čemu će plivači biti blagovremeno obaviješteni).

 

Ovom prilikom zahvaljujemo se upravi bazena hotela Tuzla i g.Zaimu Nurkanoviću na nasebičnoj pomoći i podršci.