Sistematski pregled za sezonu 2016/2017

PRVA GRUPA (SISTEMATSKI):
26.10.2016.god. (SRIJEDA) od 8:00h:

Mila Hrustić
Belmin Karić
Emir Jusičić
Faris Škahić
Asja Alispahić
Ajas Alispahić
Emina Pirić
Asja Merdić
Azur Žabić
Lana Suljagić
Teo Pajić
Amna Dračić
Kenan Dračić
Adnan Sarajlić
Harun Bajramović
Harun Ostrvica
Omar Odobašić
Amina Hadžimehmedović
Ena Isić
Danis Karahodža
Alan Smailhodžić
Arslan Pezić
Hamza Mehmedović
Emir Ostrvica

DRUGA GRUPA (SISTEMATSKI)
27.10.2016.god. (ČETVRTAK) od 8:00h:

Ishak Šmigalović
Armin Halilović
Almir Ćosić
Azur Halilović
Sanjin Građankić
Ahmed Sarajlić
Asja Imširović
Elnur Fazlić
Kenan Smajić
Ajdin Tinjić
Armin Mehanović
Iman Babović
Haris Konjić
Benjamin Trivković
Arijana Imamović
Ema Jahić
Lejla Musić
Omer Delibegović
Hadi Ćurtović
Dani Pirić
Omar Džuzdanović
Ensar Ahmetović
Eman Jahić
Lejla Osmanović
Emela Osmanović