Molba za izmirenje članarina sa julom 2021. godine

Dragi roditelji i takmičari,

obavještavamo i podsjećamo vas da je Uprava kluba donijela odluku da se članarina za mjesec avgust 2021. godine neće naplaćivati.

One članove kluba koji do sada nisu izmirili članarinu sa mjesecom julom 2021. god. MOLIMO ZA IZMIRENJE DUGOVANJA KLUBSKE ČLANARINE.

U prilogu dostavljamo spisak članova i dugovanja.

 

Plaćanje članarina obavljate putem našeg žiro računa na transakcijski račun kluba kod NLB Banke br. 1321000301240007.

Zahvaljujemo na ovom značajnom vidu vaše podrške!

Više o članarinama u sekciji: Članarina

 

UPRAVA